تمهیدات لازم جهت بازگشایی آب سد برای مصارف کشاورزی در فصل بهره...

رئیس اداره بهره برداری از سد یامچی شرکت آب منطقه ای اردبیل گفت: طبق برنامه ریزی بعمل آمده تمهیدات لازم جهت بازگشایی آب سد برای مصارف کشاورزی در فصل بهره برداری در دست انجام می باشد.

مهندس هادی حبیب زاده افزود: با حضور رئیس گروه مطالعات آبهای سطحی و نماینده مجری مرمت و بازسازی تاسیسات آبی، بررسی آمار ورودی چند ساله مخزن سد یامچی و مقایسه آن با آمارایستگاه های هیدرومتری و منحنی سطح و حجم ارتفاع سد در محل سد بررسی شد.

وی تصریح کرد: در این برنامه مقرر گردید درحین و همزمان با بازگشایی سد برای مصارف کشاورزی و تحویل در شبکه آبیاری،با هماهنگی دفتر مطالعات پایه منابع آب شرکت مقادیر دبی خروجی سد از طریق اندازه گیری در مقاطعی از رودخانه کنترل و با اشل دریچه تخلیه تحتانی سد تطبیق و تدقیق گردد .

مهندس حبیب زاده همچنین با اشاره به اینکه همواره یکی از دغدغه های ما تامین کامل میزان آب مورد تعهد برای شبکه یامچی می باشد اضافه نمود: از تجهیزات هیدرومکانیکال و مسیر خروجی رودخانه سد بازدیدی بعمل آمد و  مقرر شد با هماهنگی معاونت حفاظت و بهره برداری شرکت، نسبت به احداث سازه ی مقطع کنترل و نصب فلومتر التراسونیک در محل شناسایی شده اقدامات لازم صورت گیرد.

رئیس اداره بهره برداری از سد یامچی اظهار داشت: در ادامه مقرر گردید از طریق نماینده مجری مرمت و بازسازی تاسیسات آبی، اقدامات لازم جهت بررسی های تکمیلی برای کنترل و اندازه گیری خروجی سد به کمک مدلسازی جریان و انجام محاسبات هیدرولیکی در مقاطع لوله های جاگذاری شده برای پل پایین دست موجود در مسیر رودخانه، انجام گردد .

ایشان در پایان با ارائه گزارشی از موجودی مخزن افزود: علیرغم اینکه ورودی های تحقق یافته در اردیبهشت ماه مقداری کمتر از پیش بینی های انجام یافته شده است، ولی در تلاشیم بخشی از نیازهای کشاورزی اراضی شبکه یامچی و حقابه بران پایین دست به میزان 20 میلیون متر مکعب را تامین نماییم .

لینک اصل خبر در سایت شركت آب منطقه‌ای اردبیل

    منبع خبر

    شركت آب منطقه‌ای اردبیل

    شركت آب منطقه‌ای اردبیل یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات