شرق تهران پرلرزه‌ترین منطقه پایتخت است/ وقوع ۱۴ زلزله بالای ۲.۵ ریشتری، پس از زمین‌لرزه دماوند/ اثر گسل مشاء بر سایر گسل‌های تهران

شرق تهران پرلرزه‌ترین منطقه پایتخت است/ وقوع ۱۴ زلزله بالای ۲.۵ ریشتری، پس از زمین‌لرزه دماوند/ اثر گسل مشاء بر سایر گسل‌های تهران

رییس بخش زلزله مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی با بیان اینکه شرق تهران پرلرزه‌ترین منطقه است، گفت: بعد از وقوع زلزله دماوند در این مدت ۱۴ زلزله با ریشترهای ۲. رییس بخش زلزله مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی ادامه داد: زمین لرزه ناشی از شکست لایه‌های زمین و این شکست ناشی از حرکت پوسته‌های قطعاتی زمین است که نسبت به هم حرکت می‌کنند که در نهایت باعث شکستگی در زمین می‌شود که به آن گسل گفته می‌شود. بیت الهی با بیان اینکه طول شکستگی برخی از این لرزه‌ها به ۶۰ کیلومتر می‌رسد، ادامه داد: زمین لرزه نیازمند وجود فشار و تنش بالایی است که تجمیع این تنش به یک دوره زمانی نیاز دارد و گذشت این مدت به معنای سکون گسل نیست. وی با تاکید اینکه گسل مشاء گسل فعالی بوده کمااینکه در سال گذشته هم چند زلزله کوچک منطبق با این گسل رخ داده است، افزود: این ...

متن کامل خبر در سایت خبرگزاری کار ایران (ایلنا)

    منبع خبر

    خبرگزاری کار ایران (ایلنا)

    خبرگزاری کار ایران (ایلنا)

    خبرگزاری کار ایران (ایلنا) یک رسانه در شهر تهران می باشد

    نظرات