تاثیر کرونا برصنعت ساختمان خراسان رضوی

رییس کمیسیون صادرات خدمات فنی، مهندسی و عمران اتاق بازرگانی مشهد گفت: اقتصاد دچار رکود است و بسیاری از قراردادهای ساختمانی به همین واسطه با مشکلات بسیار مواجه شدند و قیمت تمام شده این قراردادها به شدت تحت تاثیر قرار گرفته است. خندان دل ادامه داد: در شرایطی که بخش خصوصی درگیر شیوع کروناست، عوارض شهرداری ۶۰۰ درصد افزایش یافته لذا در حال حاضر کسب خروجی مطلوب برای فعالان این بخش و سرمایه گذاران دور از ذهن است، بر همین اساس رفتارهای ما باید مبتنی بر پیشنهادات عملیاتی تعریف شود. مدیرعامل و رییس هیات مدیره کارگروه جمعیت سازندگان مناطق مشهد نیز گفت: برای توسعه عرض معابر در بافت فرسوده مشهد با مشکلاتی مواجه شدیم، به طوری که عوارض این بخش تا ۲۵۰ درصد افزایش داشته است. رییس هیات مدیره کانون انجمن‌های صنفی کارفرمایی خراسان رضوی نیز در این نشست گفت: انجمن انبوه سازان نیز در خصوص عوارض شهرداری که بی ...

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری اخبار ساختمان

  منبع خبر

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

   نظرات