فعالیتهای انجام شده در تعمیرات دوره ای  واحد دوم 320 مگاواتی نیروگاه اصفهان

فعالیتهای انجام شده در تعمیرات دوره ای واحد دوم 320 مگاواتی نیروگاه اصفهان

لینک اصل خبر در سایت سایت خبری شركت تولید نیروی برق حرارتی

    منبع خبر

    سایت خبری شركت تولید نیروی برق حرارتی

    سایت خبری شركت تولید نیروی برق حرارتی یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات