ماه های آغازین سال 99 ایامی پرکار برای مجموعه شرکت مدیریت تولید برق بیستون

منبع خبر

سایت خبری شركت تولید نیروی برق حرارتی

سایت خبری شركت تولید نیروی برق حرارتی یک سازمان دولتی می باشد

    نظرات