سازمان بازآفرینی حلقه واسط بین دفاتر تسهیلگری و  ...

سازمان بازآفرینی حلقه واسط بین دفاتر تسهیلگری و ...

سازمان بازآفرینی حلقه واسط بین دفاتر تسهیلگری و مشاور طرح تفصیلی باشد

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی شورای اسلامی شهر مشهدمقدس، محمدهادی مهدی‌نیا با بیان اینکه یکی از ارکان موکد در اسناد بازآفرینی و در اهداف تشکیل سازمان بازآفرینی فضاهای شهری شهرداری مشهد، پرداختن به مباحث کالبدی و عملکری است که بیشترین ارتباط را با اسناد توسعه شهری، از جمله طرح‌های تفصیلی را دارا هستند، اظهارکرد: تبلور و تراوش این اهداف در سندهای توسعه شهری خود را بروز و ظهور می‌دهند.

وی در ادامه با بیان اینکه طرح‌های تفصیلی ما با توجه به ساختار که در قانون دارند، برونداد و خروجی‌اش در دو موضوع نقشه پیشنهادی کاربری اراضی و دفترچه ضوابط و مقررات تبلور میابد.

مهدی‌نیا با اشاره به سند بازآفرینی شهری که در سال 93، جایگزین مفهومی تحت عنوان نوسازی، بهسازی و بازسازی شد، افزود: در این تغییر پارادایم از نوسازی و بهسازی به بازآفرینی شهری ، دو خطر تهدیدکننده وجود دارد؛ اول اینکه ممکن است صرفا به مسائل کالبدی شهر بپردازیم و عملگرایی کالبدی و نوسازی عملا بر سایر اقدامات چیره شود و دوم اینکه توجه صرف به فعالیت‌های حوزه اجتماعی موجب غفلت از اقدامات ملموس کالبدی و عملکردی گردد.

رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر مشهد خاطرنشان کرد: برقراری موازنه بین این دو حوزه یکی از تاکیدات شورا به سازمان بازآفرینی بوده و سعی کرده‌ایم دغدغه خود را به شکل مناسبی منتقل نماییم .

مهدی‌نیا در ادامه صحبت‌های خود با بیان اینکه نحوه ارتباط دفاتر تسهیلگری با مشاوران طرح تفصیلی بسیار مهم و حائز اهمیت است، گفت: مطالعات اجتماعی مندرج در شرح خدمات طرحهای تفصیلی هیچگاه جایگزین ارتباطات اجتماعی و تعامل مستقیم با مردم نمی‌شود و نقش مردم و مشارکت آنها باید در طرح توسط دفاتر تسهیلگری متبلور شود.

وی خاطرنشان کرد: دفاتر تسهیلگری پیوسته باید در تعامل با مردم باشند و نیازها و مطالبات آنها را دریافت کرده و به سازمان بازآفرینی منعکس کنند تا بواسطه ارتباط سازمان با مشاوران تهیه طرح‌های تفصیلی، تغییرات لازم در جهت غنابخشی و انعطاف پذیری بیشتر به طرح های تفصیلی اعمال شود.

مهدی‌نیا با بیان اینکه عدم تصویب طرح‌های تفصیلی مشهد در کنار نقاط منفی بسیاری که دارد، فرصت اعمال نظر و تغییرات مورد درخواست مردم از طریق دفاتر تسهیل گری را به ما داده و باید به بهترین شکل از این فرصت استفاده نماییم ، گفت: این انعطاف‌پذیری بسیار حائز اهمیت است و میتوان نقیصه‌های وارده به طرح ها را، از جمله در حوزه های تامین نیازهای واقعی مردم و افزایش نقش آنها در طرح ها جبران کرد.

رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر مشهد تصریح کرد: استقرار دفاتر تسهیلگری و ارتباط آنها با مردم میتواند به تهیه طرحی مرتبط با خواسته های واقعی شهروندان و پاسخگو به نیاز آنها کمک کند.

مهدی‌نیا در پایان گفت: سازمان بازآفرینی باید نقش حلقه واسط بین دفاتر تسهیلگری و مشاور طرح های تفصیلی را ایفا کند.

لینک اصل خبر در سایت شورای شهر مشهد

    منبع خبر

    شورای شهر مشهد

    شورای شهر مشهد یک شورای شهر در شهر مشهد می باشد

      نظرات