بازار مسکن به‌کدام سو می‌رود

از سوی دیگر به‌واسطه کاهش بعد خانوار، تعداد خانوارها با رشد ۴ برابری مواجه شده و به همین نسبت نیاز به مسکن نیز بالاتر رفته است. اما از آن‌سوی ماجرا، روایت آمارها از فروش واحدهای مسکن به متقاضیان غیرمصرفی دلالت دارد؛ زیرا از سال ۵۵ تا ۹۵ باوجود رشد ۲ برابری تولید مسکن نسبت به جمعیت، درصد اجاره‌نشینی نیز با افزایش ۲ برابری مواجه شده و از ۱۵ درصد در سال ۵۵ به ۳۱ درصد در سال ۹۵ رسیده است. افزایش ضریب اجاره‌نشینی در ایران که عمدتا به‌واسطه سقوط قدرت خرید خانوارها رخ داده به‌گونه‌ای است که برآوردها نشان می‌دهد حتی تا سال ۱۴۱۵ نیز همچنان رو به رشد خواهد بود و به ۴۴ درصد می‌رسد. نکته قابل‌تامل در برآوردهای مرکز پژوهش‌های مجلس در پیش‌بینی تغییرات شاخص‌های جمعیتی، شهرنشینی و مسکن در این است که از سال ۱۴۲۵، نسبت خانوار به واحد مسکونی به ۰. براساس طرح جامع مسکن و ...

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری اخبار ساختمان

  منبع خبر

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

   نظرات