نقش معماری ایران در بحران کرونا

در زیست تاریخی کشورها بحران‌های بسیاری وجود داشته است، هر یک از حمله‌هایی که به ایران می‌شد مسبب یک بحران بود و ایرانیان نسبت به این بحران‌ها پاسخگو بودند، برای دریافتن بحران‌ها باید به زیست تاریخی یک ملت و چگونگی برون رفت از شرایط بحرانی توجه کنیم، اما آنچه باعث تاسف است اینکه در تاریخ معاصر ایران بحران نگاری و ثبت وقایع نداشته‌ایم در حالی که در گذشته ایران این وقایع‌نگاری وجود داشته که لازم است در بحران‌ها، وقایع رخ داده شده ثبت و نگاشته شود تا از تجربیات و راهکارهای به کار گرفته در آنها برای آینده استفاده شود. اصلاحات ارضی باعث ورود روستاییان به شهرها شد و معنای مسکن به تدریج از آن زمان از بین رفت، در طول تاریخ به تدریج مسکن تبدیل به خوابگاه می‌شود که نمودهای اصلاحات ارضی تا سال ۷۵ در کشور وجود دارد یعنی در دهه ۶۰ چندان پلاک‌های اجتماعی مانند فضاهای عمومی ...

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری اخبار ساختمان

  منبع خبر

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

   نظرات