همکاری سازمان محیط زیست و دانشگاه ها برای کاهش آلاینده ها

همکاری سازمان محیط زیست و دانشگاه ها برای کاهش آلاینده ها

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سازمان حفاظت محیط زیست، در این نشست مسعود تجریشی معاون سازمان حفاظت محیط زیست ، اهداف و برنامه های اجرایی سازمان را در زمینه بند " ن " و " و " تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۹  در زمینه عدم مدیریت صحیح پسماندها ، خسارات و عوارض آلایندگی ناشی از آن را تبیین کرد.

تجریشی، استفاده از ظرفیت شرکتهای دانش بنیان برای حل معضلات محیطی زیستی را مهم دانست و از عقد قرار داد همکاری با این شرکت ها خبرداد.

معاون سازمان  حفاظت محیط زیست گفت: استان ها باید پیشنهاد ها را از دانشگاه ها دریافت در کارگروه ها بررسی و در نهایت برای تصمیم گیری به معاونت محیط زیست انسانی ارسال کنند. تجریشی از برنامه های این سازمان  هم برای حل معضل پسماندهای شمال کشور خبرداد و گفت : از هر طرحی دراین موضوع استقبال می کنیم .

لینک اصل خبر در سایت سازمان حفاظت محیط زیست

    منبع خبر

    سازمان حفاظت محیط زیست

    سازمان حفاظت محیط زیست یک سازمان دولتی در شهر تهران می باشد

      نظرات