جلسه کمیته فنی شهر اسفراین با حضور معاون شهرسازی و معماری راه و شهرسازی خراسان شمالی ، شهردار و دیگر...

جلسه کمیته فنی شهر اسفراین با حضور معاون شهرسازی و معماری راه و شهرسازی خراسان شمالی ، شهردار و دیگر...

لینک اصل خبر در سایت اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان شمالى

    منبع خبر

    اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان شمالى

    اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان شمالى یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات