بازدید مدیرکل و سرپرست معاونت مهندسی و ساخت اداره کل راه و شهرسازی خراسان شمالی از روند پبشرفت پروژه تقاطع غیرهمسطح کنار...

بازدید مدیرکل و سرپرست معاونت مهندسی و ساخت اداره کل راه و شهرسازی خراسان شمالی از روند پبشرفت پروژه تقاطع غیرهمسطح کنار...

لینک اصل خبر در سایت اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان شمالى

    منبع خبر

    اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان شمالى

    اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان شمالى یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات