واحد ۱۲۰مگاواتی مولد برق نیروگاه اصفهان وارد مدار تولید شد

واحد ۱۲۰مگاواتی مولد برق نیروگاه اصفهان وارد مدار تولید شد

لینک اصل خبر در سایت شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی

    منبع خبر

    شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی

    شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی

    شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی یک شرکت در شهر تهران می باشد

    نظرات