واحد ۱۲۰مگاواتی مولد برق نیروگاه اصفهان وارد مدار تولید شد

واحد ۱۲۰مگاواتی مولد برق نیروگاه اصفهان وارد مدار تولید شد

لینک اصل خبر در سایت سایت خبری شركت تولید نیروی برق حرارتی

    منبع خبر

    سایت خبری شركت تولید نیروی برق حرارتی

    سایت خبری شركت تولید نیروی برق حرارتی یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات