کوتاهی در اجرای قوانین نظام مهندسی عامل کاهش عمر ساختمان‌ها

رئیس نظام مهندسی ساختمان استان تهران گفت: متوسط عمر ساختمان‌ها در کشور بسیار پایین است و بزرگترین عامل کاهش عمرساختمان‌ها در ایران، رعایت نکردن دقیق قوانین نظام مهندسی هنگام اجراست

متن کامل خبر در سایت صدای مهندسی ایران (صما)

  منبع خبر

  صدای مهندسی ایران (صما)

  صدای مهندسی ایران (صما)

  صدای مهندسی ایران (صما) یک رسانه در شهر تهران می باشد

   نظرات