بازدید سرزده مدیر عامل شرکت آب منطقه ای اردبیل از واحدهای اداری...

ظهر امروز بیست و نهم اردیبهشت، مدیرعامل شرکت آب منطقه ای اردبیل بصورت سرزده از واحدهای اداری مستقر در ساختمان شماره 2 شرکت آب منطقه ای اردبیل، شامل امور منابع آب شهرستان اردبیل، دفتر مطالعات پایه منابع آب شرکت و مدیریت آبهای معدنی استان بازدید کرد.

در این بازدید مدیر عامل شرکت آب منطقه ای اردبیل در جریان آخرین وضعیت طرح های درحال مطالعه و اجرای آبهای معدنی در سطح استان قرار گرفت و رهنمودهای لازم در خصوص روند فعالیت ها در این بخش را به همکاران ارائه نمود.

در ادامه همچنین مدیرعامل شرکت آب منطقه ای اردبیل با همکاران مطالعات پایه منابع آب و امور منابع آب شهرستان اردبیل نیز گفتگو و در جریان فعالیت های مختلف این بخش ها در سطح استان و شهرستان قرار گرفت.

در این بازدید همچنین مدیر آبهای معدنی استان گزارشی از آخرین پیشرفت پروژه های تعمیرات و نگهداری آبهای معدنی و طرح های در حال مطالعه و اجرایی، توسعه آبهای معدنی و نیز آخرین وضعیت آب گرم ها ارائه نمود.

همچنین مدیر مطالعات پایه منابع آب نیز گزارشی از روند فعالیت ها در بخش های مختلف آبهای سطحی و زیرزمینی استان ارائه کرد.

لینک اصل خبر در سایت شركت آب منطقه‌ای اردبیل

    منبع خبر

    شركت آب منطقه‌ای اردبیل

    شركت آب منطقه‌ای اردبیل یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات