امداد رسانی اکیپ «امداد گیاه» به ۱۵ هزار درخت در سال ۹۸

امداد رسانی اکیپ «امداد گیاه» به ۱۵ هزار درخت در سال ۹۸

لینک اصل خبر در سایت شهرداری مشهد

  منبع خبر

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد یک شهرداری در شهر مشهد می باشد

   نظرات