توسعه زیرساخت‌های ارتباطی، حاصل تفاهم شهرداری مشهد و وزارت ارتباطات

توسعه زیرساخت‌های ارتباطی، حاصل تفاهم شهرداری مشهد و وزارت ارتباطات

لینک اصل خبر در سایت شهرداری مشهد

  منبع خبر

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد یک شهرداری در شهر مشهد می باشد

   نظرات