پايش كوره هاي گچ و آهك شهرستان برخوار

پايش كوره هاي گچ و آهك شهرستان برخوار

پايش كوره هاي آ لاينده آجر شهرستان برخوار انجام شد.

به گزارش«پارما» از اداره حفاظت محيط زيست شهرستان برخوار، در راستاي تهيه مستندات و مشخصات واحدهاي غير فعال كوره هاي گچ و آهك در سال 99 پايش كوره هاي آلاينده آجر شهرستان برخوار ادامه يافت.

اين پايش توسط كارشناسان اداره حفاظت محيط زيست برخواربراي شناسايي مشخصات واحدهاي غير فعال كوره هاي گچ و آهك صورت گرفت.

لینک اصل خبر در سایت اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان

    منبع خبر

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات