انتشار شماره 35 ماهنامه طلوع پايگاه مقاومت بسيج اداره كل حفاظت محيط زيست استان اصفهان

انتشار شماره 35 ماهنامه طلوع پايگاه مقاومت بسيج اداره كل حفاظت محيط زيست استان اصفهان

پايگاه مقاومت بسيج اداره كل حفاظت محيط زيست استان اصفهان شماره 35 از ماهنامه طلوع را درارديبهشت امسال منتشر كرد.

به گزارش"پارما" ماهنامه علمي، فرهنگي، سياسي و اجتماعي طلوع در سال هشتم، شماره 35 (ارديبهشت 1399) توسط پايگاه مقاومت بسيج اداره كل حفاظت محيط زيست استان اصفهان حوزه شهيد آويني منتشر شد.

اين ماهنامه توسط دكتر محمد وليد مغربي فرمانده پايگاه مقاومت بسيج اداره كل حفاظت محيط زيست استان اصفهان تهيه و تنظيم شده است.

وقف چشمه هميشه جاري، سخنان آيت الله مجتهدي(ره) درارتباط با خدا، سخنان آيت الله محمد علي جاودان در اتباط با ماه رمضان، شب قدر دوم در بيمارستانها، براي جذب مردم به نيكي بايد چه كار كنيم، شيعه كيست و فرمايشات آيت االه ناصري در مورد  ايمان به خدا و جدول مقايسه اي شاخص كيفيت هوا از مهمترين مطالب در شماره ارديبهشت اين ماهنامه است.

اين شماره از ماهنامه را در بخش مقاومت بسيج همين پايگاه اطلاع رساني دريافت كنيد .

لینک اصل خبر در سایت اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان

    منبع خبر

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات