همزمان با بازگشت شاخص بورس به زیر یک میلیون واحد؛ احتمال تبادل تقاضا بین دو بازار سهام و مسکن

شده بودند تا نقدینگی محدود خود را برای خرید مسکن تقویت کنند، در روزهای اخیر شرایط بازگشت به بازار مسکن را بررسی کرده‌اند. بورس کشور هم در نیمه دوم سال گذشته به میزان محسوس و هم در ابتدای سال ۹۹ به میزان قابل توجه شاهد ورود خانه‌اولی‌های بالقوه به بازار سهام بوده است. اما طی روزهای گذشته نشانه‌هایی از تصمیم برخی خانه‌اولی‌ها و دیگر سرمایه‌گذاران مهاجر از بازار مسکن به بورس برای بازگشت به بازار مسکن مشاهده شده است. با این حال یک گروه دیگر معتقدند رشد شاخص استمرار خواهد داشت و مواردی که به شکل افت مشاهده می‌شود، روند طبیعی اصلاح است، اما ارتباطی با احتمال ریزش بورس در آینده ندارد. به هر حال وجود دو تحلیل متفاوت درباره آینده بازار سرمایه، یک گروه از سرمایه‌گذاران نوپا در این بازار را به تحقیق برای تصمیم جدید واداشته است. را داشته‌اند اما به هر دلیل موقتا سرمایه خود را روانه ...

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری اخبار ساختمان

  منبع خبر

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

   نظرات