خاموت چه کاربردهایی در صنعت ساخت و ساز دارد؟

برای اینکه بدانید خاموت چیست بایست توجه کنید که هنگامی که ساختمان‌های بتنی ساخته می‌شوند از دو گونه و خاموت برای غلبه بیش از پیش بر فشار‌های وارد شده بر سازه استفاده مبذول می‌شود که هر دو شیوه از دو میلگرد بهره می‌گیرند. اما باید توجه نمود که انگیزه استفاده از توری مش و خاموت‌ها در ساختمان‌ها این است که بتن به انگیزه خاصیت و جنس ویژه‌ای که دارد به تنهایی توانایی مقاومت در برابر زمین لرزه‌ها را دارا نیست کشش ایجاد شده در هنگام بروز زلزله سبب فروپاشی در گروه نخست یعنی تنگ باز معمولا خاموت قلاب مانند یا تک شاخ رکابی یا دو شاخ یا تنگ چند شاخه است که هر کدام بنا به چار چوب خود در بخشی از ساختمان به کار رفته قرار می‌گیرد. استفاده از رکاب برای جلوگیری از تشکیل ستون‌ها و تیرها نیز در این راستا صورت می‌گیرد. این کار برای جلوگیری از شکست ...

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری اخبار ساختمان

    منبع خبر

    پایگاه خبری اخبار ساختمان

    پایگاه خبری اخبار ساختمان

    پایگاه خبری اخبار ساختمان

      نظرات