بشنوید| ترافیک سنگین در محورهای کرج-چالوس، تهران-شمال، هراز، فیروزکوه، کرج-قزوین/ترافیک نیمه‌سنگین در محورهای تهران-شهریار و تهران-قم

بشنوید| ترافیک سنگین در محورهای کرج-چالوس، تهران-شمال، هراز، فیروزکوه، کرج-قزوین/ترافیک نیمه‌سنگین در محورهای تهران-شهریار و تهران-قم

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  منبع خبر

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی یک رسانه در شهر تهران می باشد

   نظرات