جلسه شورای برنامه ریزی شهرستان گرمی با حضور معاون حفاظت و بهره...

جلسه شورای برنامه ریزی شهرستان گرمی به ریاست فرماندار این شهرستان و با حضور معاون حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه ای اردبیل برگزار شد.

معاون حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه ای اردبیل  در این جلسه با قدردانی از رئیس شورای برنامه ریزی شهرستان گرمی در خصوص تصویب اعتبار برای پروژه های شرکت آب منطقه ای در سال ۱۳۹۸، گزارشی از آخرین وضعیت طرحهای شرکت آب منطقه ای اردبیل در شهرستان گرمی و آخرین وصعیت اعتبارات ملی، استانی و ملی مرزی،  پروژه های پیشنهادی شرکت آب منطقه ای اردبیل در سال ۱۳۹۹ در حوزه منابع آبی شهرستان گرمی را ارائه نمود .

مهندس پاسبان عیسی لو با مهم ارزیابی کردن پروژه های شرکت آب منطقه ای اردبیل و تاثیر آن در جهش تولید، خواستار تصویب منابع اعتباری مورد نیاز این طرحها در کمیته برنامه ریزی شهرستان شد .

در این جلسه که رئیس اداره منابع آب شهرستان گرمی نیز حضور داشت، مهندس پاسبان عیسی لو با تشریح برنامه های شرکت آب منطقه ای اردبیل در زمینه توسعه منابع آبی شهرستان گرمی، خواستار توجه و مساعدت ویژه فرمانداری به پروژه های آبی شهرستان شد .

لینک اصل خبر در سایت شركت آب منطقه‌ای اردبیل

    منبع خبر

    شركت آب منطقه‌ای اردبیل

    شركت آب منطقه‌ای اردبیل یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات