قدردانی از خدمات و زحمات نماینده مجری سابق طرح احیاء و تعادل...

با حضور معاون حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه ای اردبیل و دیگر کارکنان حوزه این معاونت از خدمات و زحمات نماینده مجری طرح احیاء و تعادل بخشی، تغذیه مصنوعی و پخش سیلاب شرکت قدردانی شد.

معاون حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه ای اردبیل در این برنامه، طرح احیاء و تعادل بخشی را بسیار مهم عنوان کرد و افزود: خوشبختانه استان اردبیل در اجرای پروژه های طرح احیا و تعادل بخشی در کشور جزو استانهای برتر است.

مهندس نبی اله پاسبان عیسی لو افزود: بخش قابل توجهی از این موفقیت را مدیون توانمندیهای مهندس محبت مصری، نماینده مجری سابق طرح احیاء و تعادل بخشی، تغذیه مصنوعی و پخش سیلاب و دیگر همکاران شرکت در این حوزه هستیم.

وی با اشاره به تاثیر مثبت و تاثیرگذار مهندس مصری در فعالیت های انجام یافته طرح احیا و تعادل بخشی، اظهار داشت: فعالیت های مورد نظر با تمام توان تداوم خواهد یافت.

در پایان این برنامه با اهدای لوحی از خدمات و زحمات چندین ساله مهندس محبت مصری در طرح احیاء  تعادل بخشی، تغذیه مصنوعی و پخش سیلاب شرکت تجلیل بعمل آمد.

لینک اصل خبر در سایت شركت آب منطقه‌ای اردبیل

    منبع خبر

    شركت آب منطقه‌ای اردبیل

    شركت آب منطقه‌ای اردبیل یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات