شهرداررشت باهمراهی ریاست محترم شورای اسلامی شهررشت و حمیدرضامحمدی رئیس سازمان  فرهنگی،اجتماعی و ورزشی شهرداری رشت ازموکب خدام العترت بازدید کردند

شهرداررشت باهمراهی ریاست محترم شورای اسلامی شهررشت و حمیدرضامحمدی رئیس سازمان فرهنگی،اجتماعی و ورزشی شهرداری رشت ازموکب خدام العترت بازدید کردند

شهرداررشت با همراهی ریاست محترم شورای اسلامی شهررشت و حمیدرضا محمدی رئیس سازمان

فرهنگی،اجتماعی و ورزشی شهرداری رشت ازموکب خدام العترت بازدید کردند موکب خدام العترت شهرداری رشت ازاول ماه مبارک رمضان با کمک خیرین مبادرت به پخت و توزیع بیش از هزار بسته غذایی دربین اقشار نیازمند جامعه نموده است.

. برای دیدن تصاویربیشترواخبارتکمیلی به سایت سازمان فرهنگی،اجتماعی و ورزشی شهرداری رشت به آدرس : http://www.farhangi.rasht.ir مراجعه فرمایید.

لینک اصل خبر در سایت شهرداری رشت

    منبع خبر

    شهرداری رشت

    شهرداری رشت یک شهرداری در شهر رشت می باشد

      نظرات