به همت سازمان فرهنگی،اجتماعی و ورزشی شهرداری رشت صورت پذیرفت

به همت سازمان فرهنگی،اجتماعی و ورزشی شهرداری رشت صورت پذیرفت

به همت سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری رشت صورت پذیرفت : ا نعقاد تفاهم نامه مابین اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری با شهرداری رشت به منظوراستفاده از ظرفیت و پتانسیل های گردشگری شهری ،همکاری های مشترک دوجانبه ایجاد منافع درآمدی پایدار،بنای تاریخی عمارت شهرداری ، ساختمان استانداری قدیم ،سازماندهی ،ممت و احیا وحفاظت وبهره برداری این دوبنا جزو موضوعات مهم این تفاهم نامه می باشد.

لینک اصل خبر در سایت شهرداری رشت

    منبع خبر

    شهرداری رشت

    شهرداری رشت یک شهرداری در شهر رشت می باشد

      نظرات