سیمان پوزولان چیست؟

در استاندارد ملی ایران پوزولان‌ها را چنین معرفی نموده «مواد سیلیسی یا آلومینو سیلیسی که خود دارای قابلیت سیمانی شدن کم یا هیچ باشند اما به صورت پودر شده بسیار نرم در حضور رطوبت با هیدرواکسیدهای قلیایی و قلیایی خاکی در دمای معمولی واکنش‌های شیمیایی می‌دهند تا ترکیباتی را که خواص سیمانی شدن را دارند تشکیل دهند یا به تشکیل آن‌ها کمک کنند.» را چنین مشخص می‌کند "پوزولان‌ها عبارتند از مواد سیلیسی یا سیلیسی آلومینی که خود بتن هایی فاقد ارزش چسبانندگی هستند یا ارزش چسبانندکی آن‌ها کم است، اما به صورت ذرات بسیار ریز، در دمای متعارف در مجاورت رطوبت با هیدرواکسید کلسیم واکنش می‌دهد و ترکیباتی را تولید می‌کنند که ساختار آن‌ها تا حدودی شبیه ترکیباتی است که بر اثر آبگیری پوزولان‌های طبیعی در انواع خام و یا تکلیس شده وجود دارند و به طور عمده شامل خاکستر‌های آتش فشانی غیر بلورین باشند. پوزولان‌های مصنوعی یا صنعتی به ...

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری اخبار ساختمان

  منبع خبر

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

   نظرات