ضرورت حذف تبعیض پرسنلی با هدف ارائه خدمات کیفی به شهروندان تبریز

ضرورت حذف تبعیض پرسنلی با هدف ارائه خدمات کیفی به شهروندان تبریز

به گزارش شهریار، محمدعلی مولاخواه گفت: بهره مندی کارکنان شهرداری تبریز از تمامی خدمات رفاهی و اداری بدون هیچ دغدغه ای بر افزایش بهره وری سیستمی تاثیر مستقیم دارد.

او با تاکید بر اهمیت اعمال ساز و کار کاربردی برای حذف تبعیض در میان پرسنل افزود: ضرورت دارد مدیران اداری تمامی مناطق، سازمان ها و شرکت های تابعه برای حصول این مهم پای کار و مجری بخشنامه های ستادی باشند.

مولاه خواه عنوان کرد: افزایش روحیه کاری و اثربخشی پرسنلی ارتباط مستقیم با رضایتمندی شهروندان و در نهایت افزایش کیفیت تولید خدمات شهرداری دارد و بر همین اساس سعی می کنیم با کاهش دغدغه های پرسنلی، کارکنان را برای خدمت رسانی هرچه بیشتر به شهروندان متمرکز کنیم.

لینک اصل خبر در سایت شهرداری تبریز

  منبع خبر

  شهرداری تبریز

  شهرداری تبریز

  شهرداری تبریز یک شهرداری در شهر تبریز می باشد

   نظرات