اصطلاحات رایج معاملات مسکن را بشناسید

و یا انجام ساخت و ساز می‌تواند بسیار به شما کمک کند؛ بنابراین برای آشنایی با اصطلاحات از جمله اظهارنامه، مجهول المالک، مشاع، افراز، گواهی پایان کار، تصرف عدوانی، تفکیک املاک سرقفلی، عرصه و اعیان گزارش زیر را مطالعه کنید. زمانی که افراد تقاضایی قانونی دارند و برای پیگیری آن اقدام می‌کنند برای انجام روال قانونی تقاضای مورد نظر توسط قانون و ماموران آن، بایستی ابتدا تقاضای شخص به صورت مکتوب تنظیم شود که این متن مکتوب که حاوی مشخصات فرد، تقاضای وی و تاریخ درخواست آن است را اگر ملکی در زمان ثبت و نصب پلاک‌ها به نام شخص خاصی معرفی شود، اما برای انجام مراحل ثبت قانونی آن، مالک مربوطه و یا نماینده وی به مراجع ذیربط مراجعه نکرده باشند ملک مورد نظر را این اصطلاح به معنی مشترک بودن است و عبارت آن، برای املاک و یا قسمت‌هایی از آن‌ها استفاده می‌شود که بین چند نفر به ...

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری اخبار ساختمان

  منبع خبر

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

   نظرات