بازدید مدیر آبهای معدنی شرکت آب منطقه ای اردبیل از کارگاه احداث...

به منظور بررسی آخرین وضعیت آبگرم ها مدیر آبهای معدنی شرکت آب منطقه ای اردبیل از کارگاه احداث مجتمع جدید آبگرم قوتورسویی و تعمیرات آبگرم شابیل بازدید کرد.

مهندس رضا غفاری در این برنامه از کارگاه احداث مجتمع جدید آبگرم قوتورسویی و تعمیرات آبگرم شابیل که با حضور نماینده مجری طرح، عوامل دستگاه نظارت و پیمانکار صورت گرفت، ابتدا از بخشهای مختلف عملیات اجرایی پروژه بازدید بعمل آورد.

نماینده مجری طرحهای توسعه آبهای معدنی شرکت آب منطقه ای اردبیل در این بازدید گزارشی از آخرین وضعیت و پیشرفت کار پروژه های مذکور ارایه نمود.

مدیر آبهای معدنی شرکت در ادامه ضمن ابراز رضایت از روند اجرایی پروژه های فوق نسبت به تسریع در تکمیل عملیات اجرایی با حفظ کیفیت اجرا تاکید نمود.

لینک اصل خبر در سایت شركت آب منطقه‌ای اردبیل

    منبع خبر

    شركت آب منطقه‌ای اردبیل

    شركت آب منطقه‌ای اردبیل یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات