دیدار معاون برنامه ریزی شرکت آب منطقه ای اردبیل با فرماندار نمین...

به منظور بررسی آخرین وضعیت طرح های اجرایی شهرستان نمین معاون برنامه ریزی شرکت آب منطقه ای اردبیل با فرماندار نمین و امام جمعه عنبران دیدار کرد.

در دیدار معاون برنامه ریزی شرکت آب منطقه ای اردبیل با فرماندار نمین، آخرین وضعیت پروژه های شرکت آب منطقه ای اردبیل در شهرستان نمین بررسی شد و در خصوص تامین اعتبار پروژه ها از محل اعتبارات استانی مذاکره گردید .

مهندس کریم قرایی همچنین با امام جمعه عنبران دیدار و در خصوص روند اجرائی سد عنبران و پتانسیل های گردشگری عنبران گفتگو کرد.

وی در ادامه با حضور در یکی از دفاتر پیشخوان دولت در شهر نمین در جریان نحوه ارائه خدمات الکترونیکی خدمات بخش آب در شهرستان قرار گرفت و موانع و مشکلات موجود مورد بررسی قرار گرفت.

لینک اصل خبر در سایت شركت آب منطقه‌ای اردبیل

    منبع خبر

    شركت آب منطقه‌ای اردبیل

    شركت آب منطقه‌ای اردبیل یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات