بازدید کارگروه کارشناسی کمیته مدیریت منابع آب شرکت از محل...

با هدف تخصیص منابع آب اعضای کارگروه کارشناسی کمیته مدیریت منابع آب شرکت آب منطقه ای اردبیل از محل درخواست تامین آب در نیر بازدید کردند.

رئیس اداره منابع آب شهرستان نیر گفت: در راستای بررسی کارشناسی و تخصصی درخواست های تامین و تخصیص آب، از شرکت آب منطقه ای اردبیل، کارگروه کارشناسی کمیته مدیریت منابع آب شرکت از محل درخواست تامین آب برای اجرای طرح  کشت گل محمدی واقع در روستای ولیعصر شهرستان نیر بازنمودند.

مهندس رضا سلیمی افزود: در این بازدید بررسی های اولیه کارشناسی و تخصصی توسط اعضای کارگره انجام پذیرفت تا پس از طرح موضوع در جلسه کارگروه و کمیته مدیریت منابع آب نتیجه به متقاضی اعلام گردد .

وی تصریح کرد: در جهت رونق تولید و حمایت از شعار سال درخواست های تخصیص آب برای عمل به جهش تولید مورد توجه قرار می گیرند تا در خصوص تخصیص منایع آب به طرح های درخواستی بررسی های لازم انجام پذیرد.

لینک اصل خبر در سایت شركت آب منطقه‌ای اردبیل

    منبع خبر

    شركت آب منطقه‌ای اردبیل

    شركت آب منطقه‌ای اردبیل یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات