با هدف کسب آمادگی تولید برق در پیک تابستان انجام شد؛ اجرای برنامه آمادگی تابستانه در نیروگاه شهید رجایی

با هدف کسب آمادگی تولید برق در پیک تابستان انجام شد؛ اجرای برنامه آمادگی تابستانه در نیروگاه شهید رجایی

لینک اصل خبر در سایت شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی

    منبع خبر

    شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی

    شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی

    شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی یک شرکت در شهر تهران می باشد

    نظرات