با پایان بخش دیگری از فعالیت های تعمیراتی نیروگاه شهید رجایی محقق شد؛ بازگشت دوباره واحد شماره یک بخاری به شبکه سراسری تولید انرژی الکتریکی

با پایان بخش دیگری از فعالیت های تعمیراتی نیروگاه شهید رجایی محقق شد؛ بازگشت دوباره واحد شماره یک بخاری به شبکه سراسری تولید انرژی الکتریکی

لینک اصل خبر در سایت سایت خبری شركت تولید نیروی برق حرارتی

    منبع خبر

    سایت خبری شركت تولید نیروی برق حرارتی

    سایت خبری شركت تولید نیروی برق حرارتی یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات