متخصصان نیروگاه شهید رجایی به انجام رساندند؛ تعمیر اساسی یک دستگاه الکتروموتور 6/6 کیلوولت

متخصصان نیروگاه شهید رجایی به انجام رساندند؛ تعمیر اساسی یک دستگاه الکتروموتور 6/6 کیلوولت

لینک اصل خبر در سایت سایت خبری شركت تولید نیروی برق حرارتی

    منبع خبر

    سایت خبری شركت تولید نیروی برق حرارتی

    سایت خبری شركت تولید نیروی برق حرارتی یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات