با هدف کسب آمادگی تولید برق در پیک تابستان انجام شد؛ اجرای برنامه آمادگی تابستانه در نیروگاه شهید رجایی

با هدف کسب آمادگی تولید برق در پیک تابستان انجام شد؛ اجرای برنامه آمادگی تابستانه در نیروگاه شهید رجایی

لینک اصل خبر در سایت سایت خبری شركت تولید نیروی برق حرارتی

    منبع خبر

    سایت خبری شركت تولید نیروی برق حرارتی

    سایت خبری شركت تولید نیروی برق حرارتی یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات