مسکن نیاز به اقدام فوری مجلس جدید دارد

بر همین اساس ضروری است نمایندگان مجلس یازدهم که به زودی کار خود را اغاز میکنند، نگاه جدی به چالش مسکن در اقتصاد ایران داشته‌ باشند. این در حالی است که موضوع کاهش عرضه ناشی از کاهش تولید در بازار مسکن ایران یک امر غیر قابل چشم پوشی است و بر این اساس نگاه یک سویه به مساله تورم و کنار گذاشتن چالش رکود می‌تواند آسیبهای خاص خود از جمله افزایش نرخ بیکاری را در پی داشته باشد. نمایندگان به خصوص متخصصان حوزه اقتصادی در وهله اول بایستی اقدامات جدی برای کنترل قیمت مسکن را در دستور کار قرار دهند و از سوی دیگر برای افزایش تولید و ترغیب تولیدکنندگان این حوزه طرحهای لازم را پیگیری کنند.

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری اخبار ساختمان

  منبع خبر

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

   نظرات