مطالباتی که به سرانجام نمی رسند

اواخر سال ۹۷ کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی پیگیری تصویب یک طرح برای مالیات ستانی از عایدی سرمایه در بازار مسکن بود. اما در آن برهه وزیر جدید اقتصاد که تازه روی کار آمده بود در روز معارفه رئیس جدید سازمان مالیاتی اعلام کرد که یک طرح جداگانه برای مالیات ستانی از همه فعالیتهای کاذب اقتصادی را مد نظر دارد و اگر طرح مجلس به صورت یک جانبه و موازی اجرا شود اثرات لایحه مهم دولت خنثی می‌شود.

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری اخبار ساختمان

  منبع خبر

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

   نظرات