ماجرای هزینه ۲۰میلیونی مسکن مهر پردیس

ماجرای هزینه ۲۰میلیونی مسکن مهر پردیس

با توجه اینکه یارانه‌ای که دولت به آماده سازی مسکن مهر پردیس اختصاص داده، حول و حوش ۱۰۰ میلیون تومان برآورد شده است، درنتیجه از متقاضیان، در ابتدا ۲۰ میلیون تومان در هنگام نقل و انتقال واحدهای به گفته هدایت، این رقم، به عنوان هزینه نقل و انتقال نیست و هزینه جابه‌جایی واحد مسکن مهر در پردیس، همان یک میلیون تومان است؛ ما صرفا در حال دریافت یارانه‌هایی هستیم که دولت به مسکن مهر پردیس اختصاص داده است. وی دریافت این رقم (۲۰ میلیون تومان) را عامل بازدارنده‌ای برای تعدد نقل و انتقالات مسکن مهر و جلوگیری از افزایش قیمت مسکن در این شهر جدید عنوان و اظهار کرد: می‌خواهیم خریدار واقعی برای جابه‌جایی مسکن مهر پردیس به شرکت عمران مراجعه کند، واحدهایی داریم که در اثر ده‌ها بار جابه‌جایی و دست به دست شدن، از ۱۰۰ به ۵۰۰ میلیون تومان رسیده است؛ اما هنوز یک نفر هم در آن ...

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری اخبار ساختمان

  منبع خبر

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

   نظرات