حال و هوای عصر یک روز بهاری در بوستان خانواده

حال و هوای عصر یک روز بهاری در بوستان خانواده

عصر دوشنبه، خانواده های ساروی در فضای مفرح بوستان خانواده حضور داشتند و از فضای بازی کودک، زمین بازی کودک و زمین های ورزشی تعبیه شده در آن بهره برداری نمودند.

این بوستان، امکان حضور همه اعضا خانواده در کنار فرزندانشان و امکان گذران ساعت های مفرحی را به خانواده های ساروی خواهد داد تا به نشاط اجتماعی و سلامت شهروندی ساری و ساروی ها بیفزاید.

روابط عمومی شهرداری ساری

لینک اصل خبر در سایت شهرداری ساری

  منبع خبر

  شهرداری ساری

  شهرداری ساری

  شهرداری ساری یک شهرداری در شهر ساری می باشد

   نظرات