وظایف مدیر ساختمان یا مجتمع چیست؟

مجمع عمومی میتواند در مورد اداره ساختمان تصمیمات لازم را اتخاذ کند و ترتیباتی در مورد درآمد، هزینه‌ها و ایجاد اندوخته برای حفظ و نگه داری و تعمیر بنا بدهد. طبق ماده ۲۰ آیین نامه اجرایی قانون تملک آپارتمان‌ها، مدیر یا مدیران ساختمان مکلفند تمام بنا را بعنوان یک واحد تلقی نموده و آن را در مقابل آتش سوزی بیمه نمایند. با دقت به اینکه نگه داری و تعمیر هر بنا نیاز به هزینه هایی دارد که بخشی از آن هزینه‌های مستمر هست مانند هزینه نظافت، نگهبانی و امثال آن، مدیر یا مدیران مکلفند میزان هزینه‌های مستمر و مخارج معمول را به هر یک از شرکاء اعلام دارند. در کلیه ساختمان هایی که بیش از ده آپارتمان دارد مدیر ساختمان مکلف هست برای حفظ و نگه داری و نظافت قسمت‌های مشترک و انجام سایر امور مورد نیاز دربانی استخدام نماید. ۲ – دریافت هزینه‌های لازم از شرکاء برای بهره گیری، ...

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری اخبار ساختمان

  منبع خبر

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

   نظرات