بيانيه جمهوري اسلامي ايران در هفتمين اجلاس توسعه پايدار آسيا و اقيانوسيه قرائت شد

بيانيه جمهوري اسلامي ايران در هفتمين اجلاس توسعه پايدار آسيا و اقيانوسيه قرائت شد

هفتمين اجلاس توسعه پايدار آسيا و اقيانوسيه با موضوع «شتاب بخشيدن به اقدامات و ارايه دستور كار توسعه پايدار در منطقه آسيا و اقيانوسيه» 31 ارديبهشت بصورت آنلاين، به رياست معاون دبيركل سازمان ملل و دبير اجرايي كميسيون اجتماعي و اقتصادي آسيا و اقيانوسيه (UNESCAP) برگزار شد.

به گزارش«پارما» از پايگاه اطلاع رساني سازمان حفاظت محيط زيست، اين اجلاس پيش‌درآمد مجمع عاليرتبه سياسي توسعه پايدار (HLPF 2020) بوده و نرگس صفار سرپرست مركزامور بين الملل و كنوانسيون هاي سازمان حفاظت محيط زيست به عنوان رييس هيأت هفت‌ نفره جمهوري اسلامي ايران (شركت كننده در اجلاس) مشتمل بر كارشناسان سازمان، وزارت امور خارجه و سازمان برنامه‌و بودجه در اين اجلاس عاليرتبه يك روزه شركت كردند .

صفار با اشاره به ارتباط بيماري‌هاي نوظهور جديد همچون بيماري همه‌گير كرونا با تخريب تنوع زيستي و مديريت ناصحيح آن، به ارتباط سلامت انسان با سلامت زمين تأكيد شد.

سرپرست مركزامور بين الملل و كنوانسيون هاي سازمان حفاظت محيط زيست ادامه داد: با توجه به تبعات اين بيماري براي دستيابي به اهداف توسعه پايدار و تغيير اولويت‌هاي كشورها به دليل آسيب و زيان اقتصادي حاصل از اين بيماري، تنظيم برنامه راهبردي، جبران و احيا، پس از كرونا و نيز تلاش براي ايجاد شغل‌هاي سبز و تعريف بسته‌هاي مالي و مالياتي سبز را پيشنهاد كرد .

وي با توجه به موضوع نشست «شتاب بخشيدن به اقدامات و ارايه دستور كار توسعه پايدار در منطقه آسيا و اقيانوسيه» كه دلالت بر تغيير تحول‌گرا دارد، بر تأثير كمبود منابع مالي، دانش و فناوري‌هاي مورد نياز بر حاكميت و در نهايت دستيابي به اهداف مورد نظر تأكيد و امكان تهيه گزارش‌هاي داوطلبانه نه الزاماً بصورت محدود به كشورها بلكه بصورت منطقه‌اي را خواستار شد .


در ادامه، صفار با اشاره به اقدامات ايران در حوزه رفاه، سلامت، آموزش، كشاورزي، عليرغم چالش‌هاي اقتصادي ناشي از تحريم، معضلات محيط زيستي ايران، چالش هاي فرامرزي و موقعيت ناپايدارمنطقه كه بر تصميم‌گيري‌هاي سازمان حفاظت محيط زيست تأثيرگذار است را عنوان كرد و خواستار همكاري‌هاي بيشتر براي مديريت هر چه بهتر شدند .

وي با تاكيد به مشكلات حاصل از تحريم براي اجراي اهداف توسعه پايدار به همبستگي جهاني در خصوص حركت به سوي توسعه پايدار فارغ از سوء استفاده از توان سياسي براي تحت فشار قرار دادن ديگران را مطرح كرد .
لینک اصل خبر در سایت اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان

    منبع خبر

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات