صدور گواهی نامه آموزشی کارکنان شهرداری رشت توسط اداره آموزش و توانمندسازی کارکنان

فاطمه مهاجر مدیر نوسازی و تحول اداری شهرداری رشت گفت: پس از یکسال از برگزاری دوره های آموزشی ضمن خدمت کارکنان شهرداری رشت در سال 1398توسط اداره آموزش و توانمندسازی نیروی انسانی شهرداری رشت از طریق موسسات مختلف آموزشی از جمله جهاد دانشگاهی، دانشگاه علمی کاربردی و ... که بالغ بر 62 دوره می باشد، گواهی نامه آموزشی این دوره ها بزودی آماده و قابل توزیع از طریق رابطین آموزش می باشد.

مهاجر افزود: این گواهی ها تنها از طریق رابطین آموزش معاونتها، سازمانها، مناطق و حوزه های تابعه شهرداری توزیع خواهد شد و همکاران شخصا جهت دریافت گواهی مراجعه نفرمایند.

همچنین لیست رابطین آموزشی در پرتال اداره آموزش و توانمندسازی نیروی انسانی به آدرس http://amoozesh.rpcrasht.ir قابل روئیت می باشد.

لینک اصل خبر در سایت شهرداری رشت

    منبع خبر

    شهرداری رشت

    شهرداری رشت یک شهرداری در شهر رشت می باشد

      نظرات