غربالگری ۲۰ هزار نفر از شهروندان در ورودی پایانه های مسافربری توسط ...

غربالگری ۲۰ هزار نفر از شهروندان در ورودی پایانه های مسافربری توسط ...

لینک اصل خبر در سایت شهرداری مشهد

  منبع خبر

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد یک شهرداری در شهر مشهد می باشد

   نظرات