لکه گیری مسیرهای فرعی شهرک زعفرانیه

لکه گیری مسیرهای فرعی شهرک زعفرانیه

به گزارش شهریار، در تداوم لکه گیری معابر توسط معاونت خدمات شهری این منطقه در راستای سهولت عبور و مرور شهروندان از معابر شهری، کارگران خدمات همچنان بدون وقفه در حال لکه گیری نقاط مورد نیاز در مسیرهای سطح حوزه می باشند.

در تداوم اقدام معاونت خدمات شهری منطقه ۲ برای چاله زدائی معابر، چندین مسیر فرعی شهرک زعفرانیه با استفاده از ۲۷/۲۱ تن آسفالت، لکه گیری شد.

در این فعالیت، ۸ متری هفتم و نهم زعفرانیه چاله زدائی آسفالت شد و در اقدامی مشابه همچنین ۱۰ متری بیستم این شهرک نیز مورد لکه گیری آسفالت، قرار گرفت.

لینک اصل خبر در سایت شهرداری تبریز

  منبع خبر

  شهرداری تبریز

  شهرداری تبریز

  شهرداری تبریز یک شهرداری در شهر تبریز می باشد

   نظرات