ضدعفونی و گندزدایی ۴۴ مرکز خرید در هسته مرکزی شهر

ضدعفونی و گندزدایی ۴۴ مرکز خرید در هسته مرکزی شهر

لینک اصل خبر در سایت شهرداری مشهد

  منبع خبر

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد یک شهرداری در شهر مشهد می باشد

   نظرات