هشدار در خصوص تردد در کنار مخازن سدهای لاستیکی لاریم و...

هشدار در خصوص تردد در کنار مخازن سدهای لاستیکی لاریم و...

شرکت آب منطقه ای مازندران اعلام کرد با برافراشته نمودن سدهای لاستیکی جدیدالاحداث لاریم و پازوار آبگیری کامل آنها آغاز و آب در پشت این سدها در طول مسیر رودخانه ذخیره و بالا خواهـــد آمد. لذا به کلیه ساکنین و مجاورین سدهای مذکور و افرادی که در حاشیه مخازن این سدها تردد می کنند اعلام می شود ضمن پرهیز از انجام شنا، به هنگام تردد دقت لازم را بعمل آورده تا دچـــار خسارات مالی و جانی نشوند بدیهی است در صورت بروز هرگونه حادثه در مناطق ذکر شده هیچگونه مسئولیتی متوجه این شرکت نخواهد شد.

لینک اصل خبر در سایت شرکت سهامی مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران

  منبع خبر

  شرکت سهامی مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران

  شرکت سهامی مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران

  شرکت سهامی مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران یک شرکت در شهر تهران می باشد

   نظرات