کتاب تحلیل و طراحی سوله با نرم‌افزارهای SAP & ETABS

کتاب تحلیل و طراحی سوله با نرم‌افزارهای SAP & ETABS

www.BanaNews.irبنانیوز- کتاب تحلیل و طراحی سوله با نرم‌افزارهای SAP & ETABS توسط فرشاد نجومی به تحریر درآمده و در انتشارات نوآور به چاپ رسیده است.

به گزارش بنانیوز (BanaNews.ir) سرفصل مطالب مندرج در این کتاب به شرح زیر می باشد:

فصل اول: سوله به دهانه ۱۵ متر و به طول ۸ در ۶ متر و ارتفاع ۵/۷ متر تحلیل و طراحی با نرم‌افزار SAP 2000 ورژن

۱۲ فصل دوم: پروژه سوله به دهانه ۱۸ متر و به طول ۶ در ۶ متر و ارتفاع ۸/۸ متر تحلیل و طراحی با نرم‌افزار ETABS & SAFE ورژن۹

فصل سوم: سوله دو دهانه ۲ در ۱۲ متر و به طول ۳ در ۶ متر و ارتفاع ۹۳/۸ متر تحلیل و طراحی با نرم‌افزار ETABS & SAFE ورژن ۹

    نظرات