برگزاری کارگاه آموزشی عملی نحوه استفاده از کپسول اطفاء حریق توسط اداره حراست برای نیروهای نگهبان و خ...

برگزاری کارگاه آموزشی عملی نحوه استفاده از کپسول اطفاء حریق توسط اداره حراست برای نیروهای نگهبان و خ...

لینک اصل خبر در سایت اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان شمالى

    منبع خبر

    اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان شمالى

    اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان شمالى یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات