جلسه کمیسیون ماده پنج شهر بجنورد با حضور سرپرست معاونت هماهنگی امور عمرانی استاندار ، مدیرکل راه و شهرسازی استان ، مدیرک...

جلسه کمیسیون ماده پنج شهر بجنورد با حضور سرپرست معاونت هماهنگی امور عمرانی استاندار ، مدیرکل راه و شهرسازی استان ، مدیرک...

لینک اصل خبر در سایت اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان شمالى

    منبع خبر

    اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان شمالى

    اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان شمالى یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات